Meny Stäng

DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2021

Hej alla medlemmar!

Stockholms SS bjuder in till årsmöte 2021.

Tid: 27 april kl 18:00 – 19:00 (registrering öppnar kl 17:45)

Var: På den digitala mötesplattformen ZOOM.

Anmälan görs senast den 25 april kl 18:00.

Alla anmälda erhåller den 26 april en länk till mötet.

(För de som önskar testa denna plattform den 22 april kl 18:00, meddelar man det senast den 20 april).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse publiceras på hemsidan www.schacksallskapet.se

Anmälan skickas till info@schacksallskapet.se eller via sms till 073-5228828 (Ted Gemzell).

Endast medlemmar har rösträtt under mötet. Avgiften bör erläggas senast den 15 april.

FORTSATT STÄNGT PÅ SALONGERNA

På det senaste styrelsemöte i Stockholms Schackförbund beslöt styrelsen att förlänga stängningen av Schacksalongerna till 2021-05-31.

Wasas och Stockholms SS ungdomsverksamhet får dock fortsätta så länge Folkhälsomyndigheten ”tillåter” det och så länge verksamheten bedrivs i enlighet med FHM:s rekommendationer.

Trots att seniorer är förpassade till internet, så finns det flera olika tävlingar att välja emellan, under vår och sommar.

Vi ber er hålla regelbunden utkik på Sällskapets Facebook-sida och även på hemsidan www.schacksallskapet.se, för tävlingsinformation.

Under april månad kommer Sällskapet att släppa en 68-sidig ”Guldskrift” där (bland andra) de inblandade spelarna berättar om det historiska Elitserie-guldet 2020.

Guldskriften kommer att delas ut gratis till alla betalande medlemmar (och hedersmedlemmar).

Ladda ner dagordningen här (https://www.schacksallskapet.se/wp-content/uploads/2021/04/Dagordning-årsmöte-Stockholms-Schacksällskap-27-april-2021.pdf)

Verksamhetsberätellsen hittar ni här (https://www.schacksallskapet.se/wp-content/uploads/2021/04/Verksamhetsberättelse-Sällskapet-2020-ver1.pdf)

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen