Meny Stäng

SPELPROGRAM HÖSTSÄSONGEN 2020

SPELPROGRAM HÖSTSÄSONGEN 2020

Lokal: Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9 C, tel. 08-668 78 77

Speldagar: Tisdagar kl. 18:00–23:00 Info, kontakt och anmälan: www.schacksallskapet.se, info@schacksallskapet.se, www.chess-results.com

 

 

1 sep Säsongstart med uppvärmningsblixt, 10 min med handikapp i 9 ronder.

Öppen för alla samt anmälan till Sällskapets Höstturnering

  8 sep Rond 1 Höstturneringen Elo-reg

Vänskapsmatch mot Kungstornet Salongerna, tid kommer

15 sep Rond 2

22 sep Snabbschack, 15 min 7 ronder Elo-reg

29 sep Rond 3

  6 okt Rond 4

13 okt Rond 5

20 okt KM i blixt, 3/2 min 13 ronder Elo-reg

27 okt  Rond 6

  3 nov Rond 7

10 nov Rond 8

17 nov Blixt 5/0 min Elo-reg

24 nov Rond 9

 1 dec Rond 10

  8 dec Rond 11

15 dec  Avslutning med prisutdelning samt skinkblixt Armageddon i 9 ronder

Tävlingsansvarig är Christian Hammerman.

Tävlingsdomare är Eric Thörn och Benny Kellner.

Betänketiden i Sällskapets Höstturnering är 40 drag på 1½ timme och därefter resten av partiet på 30 min samt tilläggstid 30 sek per drag fr.o.m. drag 1
Anmälan till Sällskapets Höstturnering görs den 1 september vid säsongstarten eller till info@sss-schack.se senast den 8 september, 12:00. OBS! Anmälningsmöjligheten stängs efter detta datum och gruppindelning kommer att göras.

Ratinglistan  Samtliga klubbens tävlingar som inte har handikapp kommer att Elo-registreras. 

Välkomna till höstens spel!

Christian Hammerman

Ratingdifferenser vid handikappturneringar

Vid våra blixt- och snabbschackturneringar, där handikapp ingår, använder vi oss av ratingdifferens, vilket innebär att man subtraherar sitt ratingtal från motståndarens (eller tvärtom, om motståndarens rating är lägre) och därefter tittar i tabellen ratingdifferens nedan.

Det är (logiskt nog) den högre rankade som får den kortaste tiden. Vid handikappturneringar får den som lämnar handikapp välja på vilken sida klockan ska stå. Vid lika tid i både handikappturneringar och andra turneringar väljer svart sida.

Sällskapets Höstturnering

Vi kommer som vanligt att ha Berger-grupper om 10 spelare i varje grupp.

Deltagare ställs först upp i Elo-tal från högst till lägst. Därefter lottas ordningen slumpartat inom varje tiomannagrupp.

Lägsta gruppen kommer som vanligt att vara en Schweizer-grupp.  


Penningpriser utgår till de fyra bästa i A-gruppen, de tre bästa i B-gruppen och i övriga grupper de två bästa. Inga priser delas vid lika poäng! Särskiljning för Sällskapets Höstturnering är följande:

  1. Sonneborn-Berger 
  2. Flest svarta partier 
  3. Inbördes möte
  4. Flest vinstpartier

Rond 1–4 måste vara spelad före rond 5 och rond 5–8 före rond 9. Rond 9 måste vara färdigspelad senast dagen innan sista ronden. Märk väl att det går alldeles utmärkt att spela partierna i förväg!

I det fall något resultat saknas före rond 5 och 9 (enl. ovanstående) döms resultatet 0–0, såvitt synnerliga skäl ej föreligger (läkarintyg etc.).

Kan man omöjligt spela en viss rond kontaktar man snarast sin motståndare (Kontaktlista finns på vår hemsida) och meddelar denne detta. Partiet bör spelas så snart som möjligt. Därför bör ett datum fastställas omgående. Alla anmälda spelare måste kunna avsätta en annan kväll för spel av ev. uppskjutna partier! Lämplig lokal är Stockholms Schacksalonger 08 667 70 78 (öppet vard. till 23:00). Efter att man har spelat det uppskjutna partiet meddelar man resultatet senast dagen efter till info@schacksallskapet.se.

Resultat, lottning och anmälan mm hittar man lättast på SSS hemsida www.schacksallskapet.se,

Vi rekommenderar att ni anmäler över Internet. Länk finns på vår hemsida.